Tình hình la em đang lm dai ly cho mattana , nhưng do ban cham qua nen thua lo bjo em thanh ly tat ca hang co trong cua hang voi gia 350 ngan 1cai a . Co me nao xai hang nay roi thi giup do em voi a !!! Mua 10 cai tang 1cai luon