Mình soạn ra nhiều quần áo cho mẹ và bé, mẹ từ 40-60kg, bé từ 1-10t, mẹ nào quan tâm ib mình nha, rất nhiều.