Mình cần thanh lý phiếu mua hàng An Phước mệnh giá 1 triệu.
Giá thanh ký 850k
Hsd T11/2017
0916411979.