Mình đang có thẻ Royale ở Royal City mua 32tr được 3,5 năm và còn 8 buổi tập yogi. Mình đã dùng hết hơn 1,5 năm. Giờ muốn pass lại giá cực tốt cho bạn nào cần dùng nốt thời gian còn lại là 13tr. Phí chuyển đổi thẻ mình chịu.
- Dùng 2 khăn/ngày.
- Tham gia được tất cả các lớp Gym, yoga, nhảy..toàn thời gian.
- Bơi, sục
- Xông hơi
Các anh/chị/em có thể sms hoặc call vào số trên bài viết của em.