Đuốc sáng 150k/c ( cháy 1- 2 phút )

Pháo khói 250k/c ( 3 phút )

Áo trắng + bột màu + bột màu neon