Mình nghỉ bán hàng trẻ em nên cần thanh lý 1 ma nơ canh sứ trẻ em, một số móc nhựa trẻ em. Đồ còn mới đến 95%. Canh sứ mình mua 1,4tr nay thanh lý 800k, móc 1500₫/móc. Ai có nhu cầu liên hệ với mình. HƯỜNG 0948 250681