Nhà bạn nào thừa để mình nhé. Sđt: 0chin bảy ba 29 năm hai chín 1, xin cảm ơn!