Quyền lợi bảo hiểm điều trị nội trú bệnh viện:
- Chi phí y tế cho phẫu thuật và điều trị do ốm đau bệnh tật: 63.000.000 VND/năm
- Chi phí y tế bao gồm cả tiền phòng và điều trị theo ngày: 3.150.000 VND/ngày
- Trợ cấp ngày nằm viện: (100 ngày/năm)= 200.000 VND/ngày

Quyền lợi bảo hiểm điều trị ngoại trú:
- Chi phí y tế và điều trị do ốm đau bệnh tật: 10.500.000 VND/năm
- Giới hạn cho một lần khám điều trị bệnh: 2.100.000 VND/lần

Phí bảo hiểm theo độ tuổi:
- Trẻ em từ 1 đến 6 tuổi: 4.410.450 VND/năm
- Ưu đãi khi mua cùng người lớn còn: 3.920.400 VND/năm
Quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24/24:
- Tử kỳ hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 200.000.000 VND
Chương trình bảo hiểm sức khỏe (BIC) dành riêng cho bé tại 365baohiem của Cty Dịch Vụ VietLife GOM NHÓM 51 thành viên từ ngày 01/10 đến 15/10/15 sẽ giúp các mẹ tiết kiệm được 15% phí bảo hiểm.