Xe 3 chức năng: nằm, ngã, ngồi. Có thể làm bập bênh.
Giá thanh lý: 600k