mình thanh lý giùm gia đình người bạn nước ngoài về nước. xe đầy Evenflo Ellipsa hàng Mỹ. giá 2.5 tr còn mới như hình nha các mom