Xe đẩy trước sau để có thể quan sát bé iu tốt nhất, có 3 tư thế, có thể gấp gọn khi ra ngoài