Do mình ko sinh em bé nữa nên cần thanh lý xe đẩy 2 chiều cho bé , xe còn mới , có thể xoay 2 chiều , có thể làm bập bênh , có thể tăng hạ cho bé ngồi nằm chơi, hiệu babylove-400k.
1 xe cho bé ngồi đi du lịch , gấp gọn nhẹ hiệu zuzu -300k .