mình cần thanh lý mấy chiếc xe đạp fixgear giá là :1.999.000 VNĐ/chiếc

Liên hệ : 0947323242 - 01213153888