Mình hiện có những vé phim sau cần thanh lý :

1. Ngày 29/7: Phim Mảnh đời kỳ lạ của Timothy - The Odd Life of Timothy Green, ca chiếu lúc 19h45 (còn 2 cặp)

2. Ngày 30/7 : Rappho Đập phá, ca chiếu 20h30 ( còn 1 cặp)

3. Ngày 31/7: - Phim Chó ma Frankenweenie, ca chiếu lúc 20h50 (còn 1 cặp)
- Phim A werewolf Boy, ca chiếu lúc 19h15 (còn 1 cặp)
- Phim A Perfect Plan, ca chiếu lúc 18h10 (còn 3 cặp)
- Phim A Perfect Plan, ca chiếu lúc 20h40 ( còn 1 cặp)
- Phim Mảnh đời kỳ lạ của Timothy - The Odd Life of Timothy Green, ca chiếu 19h45 (còn 2 cặp)

4. Ngày 1/8: Phim The Odd Life of Timothy Green, ca chiếu lúc 19h45 (còn 1 cặp)

Thanh lý 90k/ 1 cặp nhé! Lấy 2 cặp mình fix mạnh nữa nhé!
Toàn suất chiếu tối khó tìm lém nhé!
Hợp vs những ai ngày bận đi học, đi làm và muốn dạo, giải trí buổi tối nha!
Pm O982 747 589 nhé!