Mình bị mua nhầm làm 2 lần nên mình để lại, sách mới giao
3 cuốn tựa 10 chú ếch 87k
2 cuốn Mê cung ty duy phát triển 160k
Thanh lý lại hết 200k