E mua em này nhưng không đi vừa. Vẫn còn mới nguyên hộp. Ai có nhu cầu LH 0983381121