Thanh lý giày Frabco santo sz 39.5-giá 250k mới 100%, mua về mà không vừa nên thanh lý nhanh cho bạn nào mua. Mỉnh mua mới 720k