CỬA HÀNG HÀN QUỐC THAH LÝ TOÀN BỘ SẢN PHẨM GIẢM SÂU TỪ 30 ĐẾN 70%
:synagogue:Hàng luôn có sẵn tại địa chỉ : 07-B2 khu Shophouse Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội ☎️ : 0936877000#hahahashopping, #eco
https://banhang.shopee.vn/portal/settings/shop/profile