Mh pass dép george, new tag do bé mang kg vừa, sz 9uk (tương đương 14cm). Giá 200k. Liên hệ: 0909.176.347