mình thanh lý bàn học uma như hình luôn cả về màu sắc và kiểu dáng, mom nào có nhu cầu alo 0916280117, duy nhất 1 em thôi a