Chào cac mẹ. Vừa rồi metro có giảm giá mũ bảo hiểm,e mua hộ các chị ở cơ quan,Còn dư 1 chiếc mũ bảo hiểm bé trai. E chưa có bé nên đem thanh lý. 60k. E chỉ có một chiếc như hình ah. Mới tinh. Sdt:098ba29575tam