Mình thanh lý đôi sandal xỏ ngón cho bé gái, cực xinh, mềm dễ đi.