Các mẹ xem link giúp mình
http://m.flickr.com/#/photos/74850727@N02/
Nhà mình khu đtm ĐỊNH CÔNG
ĐT 0912610239
Trân trọng cảm ơn các mẹ