Con em được 10 tháng rồi nên em không có nhu cầu hút sữa vì chẳng con nhiều sữa nữa.Mẹ nào lấy em tặng toàn bộ bình trữ sũă của Medela, đổi điện từ 110V sang 220 V vì máy xách
tay nên phải dùng
đổi điện
Mẹ nào lấy máy em để rẻ cho mẹ cái thảm nằm chơi có nhiều con thú
treo rồi ạ:200k
LH:0936535336