Cần thanh ly 2 ghế cắt tóc nữ 250k/ cái . Lh sn 1 ngõ 68 đường nông lâm <cạnh học việntaif chính> sdt 0966.04.04.05