Mình Up nhầm bên bố và mẹ ai cần xem link nha
http://zaodich.com/forum/f2920/cain-.../#post30945189