Mình có 2 loại bình trữ Medela như hình cm nhé, new 100%

1. Bình 150ml: 90K/bình


2. Bình Ú Nu 250ml: 125K/bình