kính gửi các bố các mẹ,
chả là tôi đang muốn bán chiếc Spacy nhập nguyên chiếc từ Nhật, biển 29****** vì có việc cần đến tiền gấp. có ai quan tâm dòng Spacy này thì alo cho tôi nhé:
0912803280 - Hiền
còn giá cả thì gọi điện cùng thỏa thuận.
thank you!