Mới mua năm ngoái cho bé mới sinh giá 3.2c. giờ bé lớn không xài nữa nên tui bán giá 1.5c thoy.