Mong các mẹ ủng hộ mình nhé. Số ĐTDĐ 0903669868. https://www.flickr.com/photos/100495153@N05/ và 1 số áo quần chưa Píat kịp.