Mod dạo này bận sao không xoá bài của tháng trước trong mục tặng đồ. Nó lung tung quá coi không được. Xoá đi nhé vì bên TL bị sai là xoá lẹ lắm thì cái nào là quy định nên làm cho nhanh đi, hôm nay đã là thứ 4 3/11 rồi