- Diện tích 97m2
- Căn áp góc trên mặt phố đi bộ Hải Âu
- Mặt đường khoảng 22m
- Vừa ở vừa kinh doanh

Liên hệ: 0973843855
web: bietthuvinhome.net