Cần nhượng lại CH đang KD gas&bep gas.(thanh xuan-hà nội)
Giá thỏa thuận.
Liên hệ_Phuong:0982882298