Những hộ dân tại 13 & 15 Phan Bội Châu (Các Nhà Trong & Nhà Mặt Đường- đối diện QUÁN ĂN NGON) có nhu cầu muốn bán cho ai muốn mua toàn bộ cả số nhà. Muốn biết thông tin cụ thể, xin liên hệ với người đại diện- một trong những chủ hộ : chị Kim Đan. Số điện thoại : 085 622 3943