ĐẦU TƯ BÊN CẠNH VINCOM UÔNG BÍ🥇🥇 ☎ Hotline dự án: 0968.965.622
𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂́𝒖 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒂̂́𝒕 𝒏𝒆̂̀𝒏 Liền Kề và Biệt thự 𝒕𝒂̣𝒊: 1️.𝑈𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑖́ 𝑁𝑒𝑤 𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂́𝑢 6,5 % đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑒̂̀𝑛 LK và nền BT. 2.𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ Nhật Bản 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ 100𝑡𝑟. -----------------------------------------
𝑻𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈: Duy nhất tháng 8 này. 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟏𝐭𝐫/𝐦𝟐
Siêu phẩm Shophouse: UÔNG BÍ NEW CITY Loại hình: Hơn 700 lô Liền kề, Shophouse, Biệt thự nhà vườn, vỉa hè rộng 5m, được lát gạch sạch sẽ...
-Toàn bộ hệ thống điện nước được ngầm hóa, đường trải nhựa dày dặn duy nhất tại KĐT Tân Thành ( các KĐT hiện tại chỉ đổ đường bê tông )...
-Diện tích phân lô từ 100 – 300 m2...
-Đã có sổ đỏ cho từng lô
Nếu còn trần trừ bạn sẽ bỏ qua cơ hội sinh lời từ BĐS trong 2019
𝑯𝒂̃𝒚 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒂̣𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒔𝒐̂́ đ𝒊��̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒐𝒂̣𝒊 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒐̂𝒊 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒊𝒆̂𝒏 𝒉𝒆̣̂ 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 ❌𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂́𝒖 𝒄𝒂𝒐 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒅𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒐 10 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒊𝒆̂𝒏 ❌𝘾𝙖𝙢 𝙠𝙚̂́𝙩 𝙡𝙤̛̣𝙞 𝙣𝙝𝙪𝙖̣̂𝙣 100% 𝙠𝙝𝙞 𝙗𝙖̣𝙣 đ𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙪̛ 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 Đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒉𝒐̛𝒏 600 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒃𝒂́𝒏 𝒓𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 5 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 -----------------------------
☎HOTLINE : 0968.965.622 (Trưởng ban quản lý dự án) 💧𝑼𝒐̂𝒏𝒈 𝑩𝒊́ 𝑵𝒆𝒘 𝑪𝒊𝒕𝒚 𝒕𝒂̣𝒊: 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒀𝒆̂𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 – 𝑻𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒐̂́ 𝑼𝒐̂𝒏𝒈 𝑩𝒊́ – 𝑸𝒖𝒂̉𝒏g 𝑵𝒊𝒏𝒉