nha pho, Khu dan cu yen tinh, gan truong hoc, cong vien
tien nghi day du: tu lanh, tu bep, may lanh, giuong....

Len he: 0948231007 gap yen