Nhu cầu : diện tích 4x12... giá khoản 1 tỷ.
khu vuc Phước Bình, Đỗ Xuân Hợp. Phước Long A.
Về Hướng Tây bắc
Các bác tìm giúp mình nhé có gì mình hậu tạ sau