Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )


  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  ]Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  [/QUOTE]

  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  ]Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  [/QUOTE]

  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  ]Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )


  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  1

  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #6
  Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  [/QUOTE]

  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #7
  ]Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  [/QUOTE]

  iframe: approve:
  • 44 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #8
  Bán nhà mặt phố trung kính , dt 90m2x5t giá 17 tỷ

  cần bán nhà mặt phố trung kính ,dt 75m2 xây 5 tầng , MT 5m , nhà nằm ở mặt

  đường trung kình , tiên kinh doanh , xầm uất , cần tiền nên bán giá cực rẻ , chỉ

  17.5tỷ , vậy mọi tổ chức , cá nhân cò nhu cầu vui lòng liên hệ thoe số máy

  0919324318
  , để được biết chi tiết hơn về ngôi nhà ( lưu ý báo giá chuân luôn

  cho mọi người đỡ mất công nhé xin cảm ơn )
  [/QUOTE]

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO