Xin chào các mẹ!
Để phục con cháu mình đồng thời tăng thêm thu nhập, em đã từ một nhân viên văn phòng lái sang bán đồ trẻ em, đồ cho gia đình. Em mong các mẹ ủng hộ nhiều nhiều ạ