Bộ đồ chơi xếp hình thông minh cho trẻ mẫu giáo - 450.000đ
Bộ đồ chơi lắp ghép thông minh cho trẻ mẫu giáo - 1700.000đ


Bộ đồ chơi lắp ghép kĩ sư nhỏ - 1250.000đ