Trường kỷ tam sơn cổ đồ đại
Bộ Trường Kỷ Tam Sơn Cổ Đồ gồm 3 món: 2 trường và 1 bàn.
+Ghế trường: 65cm x 1m27 x 1m97
+Bàn: 70cm x 80cm x 1m55
---------------
Link sản phẩm: https://dogoducnguyen.com/san-pham/truong-ky-tam-son-tich-co-do-dai-132.html

CƠ SỞ ĐỒ GỖ CAO CẤP XƯA VÀ NAY ĐỨC NGUYỆN
Hotline: 0943.593.475 or 0962.666.544
Địa chỉ: 39H/2 – Nguyễn Ảnh Thủ – P.Hiệp Thành – Q.12
Website: http://dogoducnguyen.com/ | http://truongkyloixua.com/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCmb0zK218RchHpSG4FNgNcA?view_as=subscriber
NHẬN THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC