+ >> VỀ TẬP ĐOÀN +KRONO.Krono Swiss Group Trở Thành Tập Đoàn Sản Xuất Sàn Gỗ Lớn Nhất Nước Đức.
Khởi lập năm 1966 bởi doanh nhân người Áo Ernst Kaindl. Hai mơi năm sau, công ty mua thêm một công ty vật liệu gỗ ở Pháp.

1. Hệ Thống Phân Phối Trên Toàn Thế Giới Krono Swiss Group:


Sau năm 1996, Krono Swiss Group tiếp tục gia tăng các công ty đại diện toàn cầu đối với vật liệu Gỗ.(Triển lãm tại Đức)

Hệ Thống Krono Swiss Group toàn cầu được thành lập trên các nước:
+ 1966: KRONOSPAN SCHWEIZ AG tại Schweiz.
+ 1987: KRONOFRANCE SAS tại Frankreich.
+ 1992: KRONOTEX GMBH & CO. KG tại Deutschland.
+ 1994:KRONOPOL SP. Z O.O. tại Polen.
+ 1999:KRONOTEX USA HOLDINGS INC. tại USA.
+ 2000:KRONOUKRAINE LCC tại Ukraine Kamianka-Buska.
+ 2001:KRONOPLY GMBH Tại Deutschland.
+ 2002: 000 KRONOSTAR Tại Russland.
+ 2003: KRONOUKRAINE LCC Tại Ukraine Broshniv.
+ 2004:KRONOUKRAINE LCC Tại Ukraine Solonytsyvka.
+ 2007:DEPALOR SAS Tại Frankreich.
+ 2014:KORNO GREEN IMPORT EXPORT cO...ltd. Tại Việt Nam.

+ >> VỀ SẢN PHẨM MY FLOOR CHLB ĐỨC: