Thiết kế gấp 3.
Lớp chần bông ép.
Vải dệt cao cấp.
Phù hợp không gian nhỏ.
Vỗ về giấc ngủ sâu.
Giao hàng miễn phí Sài Gòn.
Các kích thước còn lại quý khách vui lòng liên hệ: 0919 919 469 <br>