KIM DUY LINH là đơn vị sản xuất và kinh doanh nên áp dụng tất cả các hình thức bán hàng: Bán lẻ, bán sỉ, bán online, bán trên truyền hình, phân phối cho đại lý …
KIM DUY LINH là đơn vị sản xuất và kinh doanh nên áp dụng tất cả các hình thức bán hàng: Bán lẻ, bán sỉ, bán online, bán trên truyền hình, phân phối cho đại lý …
Khu vực kinh doanh của KIM DUY LINH không hạn chế: bán hàng trên toàn quốc và xuất khẩu.
Khi là đại lý, Quý đại lý sẽ được KIM DUY LINH gửi bảng giá bao gồm giá đại lý và giá bán lẻ tại thời điểm niêm yết, nếu có thay đổi giá thì KIM DUY LINH sẽ thông báo và gửi bảng báo giá mới trước ít nhất 15 ngày.
Sản phẩm của KIM DUY LINH được đóng gói cẩn thận, trên bao bì sản phẩm có in logo, tên thương hiệu, địa chỉ website, địa chỉ trụ sở, số điện thoại … của KIM DUY LINH và chúng tôi sẽ không xử lý bao bì theo yêu cầu của đại lý (trừ trường hợp là đơn hàng lớn, trên 300 bộ cho một sản phẩm)
Việc kiểm hàng sẽ được thỏa thuận riêng cho mỗi đại lý nhằm thuận tiện nhất cho cả hai bên.
Đại lý, nhà phân phối liên hệ ngay tới Hotline để được hỗ trợ: (09) 33 33 48 36