Nội dung chương trình khuyến mại:

Khách hàng mua 01 sản phẩm chăn điện/đệm điện Hàn Quốc nhãn hiệu Hanil bất kỳ tại https://sites.google.com/site/demdiennhapkhau sẽ được mua với giá ưu đãi như sau:

§ Chăn điện/đệm điện cotton Hanil giá chỉ còn 990,000đ (giá cũ 1,200,000đ)

§ Chăn điện/ đệm diện nhung Hanil giá chỉ còn 1,390,000đ (giá cũ 1,500,000đ)

§ Chăn điện/ đệm điện giả Hanil giá chỉ còn 1,090,000đ(giá cũ 1,200,000đ)

Khách hàng mua combo 04 sản phẩm chăn điện/đệm điện Hàn Quốc nhãn hiệu Hanil bất kỳ tại https://sites.google.com/site/demdiennhapkhausẽ được mua với giá ưu đãi như sau:

§ Chăn điện/đệm điện cotton Hanil giá chỉ còn 950,000đ (giá cũ 1,200,000đ)

§ Chăn điện/ đệm diện nhung Hanil giá chỉ còn 1,350,000đ (giá cũ 1,500,000đ)

§ Chăn điện/ đệm điện giả Hanil giá chỉ còn 1,050,000đ (giá cũ 1,200,000đ)

Liên hệ đặt hàng: 0973.022.437