Mình dọn nhà có một số đồ cũ của bé gái 2-3 tuổi muốn cho, ai cần liên hệ nhé, mình ở quận 12