Bụng em lún phún to to 3 tháng. Xin các mẹ quần bầu không dùng nữa ( đông, hè) ạ.
Người em nhỏ 1,5m nặng 42kg ạ.

Contact: 0902278099.
E cảm ơn các mẹ.