Em vừa đi làm, sữa nhiều quá nên muốn xin hoặc mua thanh lý của các mẹ túi hoặc bình trữ sữa mà có thể để được ở ngăn đá ạh. Em cảm ơn cả nhà