Mình có nhiều sách cũ:
- Sách của sinh viên ngành xây dựng
- Sách toán, vật lý, hóa của sinh viên năm 1, 2
- Sách của sinh viên kế toán
Và vài cuốn tiếng Anh, Nhật, quản trị văn phòng, lập trình.....

Mình cho hết 1 lần, không cho lắt nhắc.
Bạn nào có nhu cầu, liên hệ: Nga: 01887459429
Thanks,