Mình mua hơn chục gói men tiêu hóa theo chỉ định của bác sỹ, nhưng mà bé nhà mình ko chịu uống loại này. Bé nhà mẹ nào dùng loại này thì mình tặng lại nhé.
Liên hệ YH: autumn_hn82